1. ÇİZGİ ROMANDA “YENİ” AÇILIMLAR

2. ÇİZGİ ROMANLARIN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

3. BİR POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK ÇİZGİ ROMANIN KÜLTÜREL, TOPLUMSAL VE SİYASAL İŞLEVLERİ

4. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ ROMANLARIN ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ

5. ÇİZGİ ROMANIN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILMASI

6. ÇİZGİ ROMANLARIN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

7. GÖRSEL BİR ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK DİJİTAL ÇİZGİ ROMAN TASARIMI

8. GÖÇMEN ÇOCUKLARIN TÜRKÇE İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER

9. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMAN VE EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLM KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN TUTUM, MOTİVASYON VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİLERİ

10. ARGÜMANTASYON DESTEKLİ EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARIN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK İLGİ, MOTİVASYON VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ İLE ÖĞRENCİ DENEYİMLERİ

11. FİZİK ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ-ROMAN TEKNİĞİ İLE GELİŞTİRİLEN BİLİM-KURGU HİKÂYELERİNİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

12. EĞİTSEL ARAÇ OLARAK ÇİZGİ ROMANIN İLKÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERS KONULARINA UYARLANMASI

13. ÇİZGİ ROMANLA FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

14. EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARIN DİSİPLİNLER ARASI İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

15. ÇİZGİ-ROMAN TEKNİĞİ İLE GELİŞTİRİLEN BİLİM-KURGU HİKAYELERİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE FİZİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ GELİŞİMİNE ETKİSİ

16. ÇİZGİ ROMAN’DA ÜÇÜNCÜ ANLAM

17. MATEMATİK EĞİTİMİNDE MANGA ÇİZGİ ROMAN KULLANIMI