Sancaktepe Mehmet Akif Ersoy Bilgievi’nde gençlerle buluştuk.

Kurum Adı: Sancaktepe Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Bilgievi

Proje Adı: Çizgi Roman Okulu [WORKSHOP]

Eğitmen Adı: Fehmi Demirbağ
Raporu Hazırlayan: Rabiya
Tunçel

Projenin Amacı: Öğrencilerin hayallerini resmederek farklı bir deneyim yaşaması ve kendi
potansiyellerini keşfetmesidir. Çocukların cesaretle hayal kurması ve hayalleri için gerekli
motivasyonun kazandırılmasıdır.

Süreç:
Çizgi roman atölyesi 28.01.2023 tarihinde 21 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere
A3 kağıt, 2B kalem dağıtılmıştır. Öğrencilerin kağıdın sol tarafına hayallerini, sağ tarafına ise bu
hayallerini resmetmeleri istenmiştir.

Değerlendirme:
Etkinlik kapsamında öğrencilere herhangi bir kural koyulmamış ve ödül-ceza gibi bir yöntem
uygulanmamıştır. Böylece etkinlik serbest zaman aktivitesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Eğitmenin
samimi yaklaşımı sayesinde öğrenciler kendilerini rahat ifade etmiştir. Eğitmen etkinlik süresince
yaptığı motive edici konuşmalarla öğrencilere yeni bir ufuk kazandırmıştır. Gelecek konusunda
öğrencileri ümitlendirmiştir. Etkinliğin son aşamasında öğrenciler tahtaya çıkarak hayallerini
arkadaşları ile paylaşmışlardır. Böylece özgüven kazanmaları ve hitabetlerinin güçlendirilmesi
sağlanmıştır. Öğrencilerin hayallerle dolu kağıtları incelendiğinde kimi öğrencilerin maddi hayaller
kurarken kimilerinin ise manevi hayaller kurduğu göze çarpmaktadır. Öğrencilerin çizimleri
incelendiğinde ise bazılarının çizim konusunda gelecek vadettiği kanaatine varılmıştır. Öğrencilerin
keşfedilen bu yeteneklerinin geliştirilmesi için bu alanda gerekli eğitim ortamlarının
yaygınlaştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Leave Your Reply